60

Spiros Halaris

NMG

100x70 cm

www.spiroshalaris.com zoom